Asistent medical de radiologie

ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI ASISTENTULUI MEDICAL DE RADIOLOGIE
-Asigură atat pregătirea fizica si psihica a pacientului, cat si supravegherea acestuia pe tot parcursul examinării;
-Efectuează procedurile radiologice numai la indicaţia medicului şi respectă normele de securitate radiologică în practicile radiologice emise de CNCAN;
-Corelează etapele examenului radiologic cu specificul investigaţiei efectuate ( radioscopie, tomografie, angiografie, etc.);
-Verifică starea de funcţionare a aparatelor din serviciul de radiologie, sistemul de conectare al acestora, starea casetelor radiologice, spălarea maşinii automate de developare a filmelor radiologice, pregătirea substanţelor de developare şi verifică modul de colectare a soluţiilor de developare reziduale conform normelor de Protecţie a Mediului;
-Efectuează examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului, (alege filmul, delimitează fasciculul de raze folosit, execută radiografia )şi developează filmul radiologic;
-Efectuează examenele radiologice solicitate de medici la patul bolnavului şi/sau în sălile de operaţii;
-Manevrează aparatul radiologic, supraveghează şi menţine poziţia pacientului în funcţie de indicaţia medicului radiolog;
-Administrează substanţe de contrast în cazul în care procedura radiologică o cere, numai la indicaţia (scrisă) a medicului radiolog şi/sau a medicului curant, cunoscând reacţiile pacientului la diferite substanţe (alergii), eventual se testează substanţa;
-Semnalează medicului radiolog orice schimbare în evoluţia pacienţilor în timpul staţionării în laboratorul de radiologie;
-Verifică şi asigură existenţa componentelor trusei de urgenţă.
-Acordă primul ajutor în caz de urgenţă;
-Asigură colectarea şi depozitarea, în condiţii de securitate, a materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă, în vederea distrugerii, conform normelor de Protecţie a Mediului;
-Va efectua controlul periodic impus de lege şi va purta în permanenţă dozimetru având grijă să solicite controlul acestuia conform normelor de protecţie şi securitate radiologică;
-Completează documente specifice;
-Răspunde de calitatea actului medical şi de eficienţa acestuia;