Curs pt autorizare A.N.R.E instalatori gaze


privind organizarea de cursuri de pregătire teoretică a persoanelor care solicită autorizarea, în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale în conformitate cu:

 • Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 804/25.11.2009
Denumire cursuri:
 • Pregătire în vederea autorizarii instalatorilor de gaze naturale (DISTRIBUŢIE – gradul I D)
 • Pregătire în vederea autorizarii instalatorilor de gaze naturale (DISTRIBUŢIE – gradul II D)
 • Pregătire în vederea autorizarii instalatorilor de gaze naturale (DISTRIBUŢIE – gradul III D)
 • Pregătire în vederea autorizarii instalatorilor de gaze naturale (TRANSPORT – gradul I T)
 • Pregătire în vederea autorizarii instalatorilor de gaze naturale (TRANSPORT – gradul II T)
Durata cursurilor
 • 4 zile
Perioadele derulării cursurilor
 • periodic
Locul desfăşurării cursurilor
 • În fiecare judeţ, în funcţie de numărul de solicitanţi
Grupul ţintă
 • Persoane care solicită autorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.), în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale
Certificare
 • Participanţilor la curs li se eliberează certificate de participare
Taxa de curs
 • 550 lei/cursant
Detalii de contact
 • Tel./fax. 0256 486 321
 • Tel. 0745 65 92 65
 • Email: henricoandatm@yahoo.com

Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” filiala Timişoara este inclusă pe lista furnizorilor de cursuri în domeniu, publicată pe site-ul A.N.R.E. şi deţine ACORDUL A.N.R.E. NR. 16254/15.04.2010 privind organizarea cursurilor de pregătire teoretică în domeniul gazelor naturale, necesară candidaţilor la examenele de autorizare origanizate de A.N.R.E.