Centrul de Formare Profesională ,,Henri Coandă,, Timișoara

PREȚURI FĂRĂ CONCURENȚĂ !

Diplome recunoscute internațional!

Elevii noștri beneficiază de mari reduceri de taxe!

Înscrie-te

acum

 

PLATA ÎN RATE

Cursuri de specializare, calificare, initiere Și perfecȚionare

 • Formator
 • Evaluator de competențe profesionale
 • Instructor/preparator de formare
 • Manager de proiect
 • Referent resurse umane inițiere
 • Referent resurse umane calificare
 • Educator specializat
 • Infirmieră
 • Frizerie
 • Instalator instalații tehnico-sanitare și gaze
 • Lăcătuș mecanic

INFORMAȚII GENERALE

Înscriere

^
Înscriere

Acte Necesare

 • carte de identitate- copie
 • certificat naștere-copie
 • certificat căsătorie- copie
 • copie după actul de studiu(in functie de cerinta cursului)
 • recomandare medicală (cu mențiunea: clinic sănătos)

 

curs Formator

800 RON

Ocupaţia: formator
COD: COR 242401
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru înscriere: studii superioare
Durata cursului: 6-8 saptamani (180 ore)

Detalii

Competente curs formator

1.     Aplicarea prevederilor  legale referitoare la formarea profesională a adulților
2.     
Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților
3.     
Respectarea eticii și a standardelor profesionale in formarea profesională a adulților
4.     
Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților
5.     
Aplicarea procedurilor de asigurare a calitații activitații de formareprofesională a adulților
6.     
Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
7.     
Dezvoltatea lucrului in echipa implicată în procesul de formare
8.     
Gestionarea conflictelor
9.     
Organizarea activităților de formare
10.  
Proiectarea procesului de instruire
11.  
Elaborarea instrumentelor de evaluare
12.  
Realizarea activitaților de formare teoretică
13.  
Realizarea activităților de formare practică
14.  
Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare
15.  
Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților
16.  
Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulțilo
17.  
Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii
18.  
Dezvoltarea personala continua a formatorului

curs evaluator de competențe profesionale

800 RON

Ocupaţia:  evaluator de competențe profesionale
COD: COR 242405
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru înscriere: studii superioare
Durata cursului: 6-8 săptămâni (180 ore)

Detalii

DESCRIEREA OCUPAŢIEI
Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări. Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare.
El răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul şi metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării.
Toate activităţile descrise mai sus pot fi îndeplinite cu succes doar de specialiştii care au certificate următoarele unităţi de competenţă: ”Planificarea şi organizarea evaluării”, ”Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării”, Efectuarea evaluării”, ”Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa” din prezentul standard.
Competenţele descrise de celelalte trei unităţi de competenţă (”Elaborarea  instrumentelor de evaluare”, ”Verificarea internă a proceselor de evaluare”, ”Verificarea externă a proceselor de evaluare”) sunt opţionale.
Evaluatorii care doresc să participe la elaborarea de instrumente vor avea certificată şi unitatea „Elaborarea instrumentelor de evaluare”.
Evaluatorul de competenţe care are certificată şi competenţa de verificare internă poate coordona, monitoriza şi evalua activitatea altor evaluatorilor din acelaşi centru/domeniu de activitate.
Dacă un evaluator are certificată şi unitatea de verificare externă a procesului de evaluare, el poate verifica si performanţele altor centre de evaluare din acelaşi domeniu.

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
• Planificarea şi organizarea evaluării
• Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
• Efectuarea evaluării
• Elaborarea intrumentelor de evaluare
• Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa
• Verificarea internă a proceselor de evaluare
• Verificarea externă a proceselor de evaluare

curs instructor / preparator de formare

700 RON

Ocupaţia: instructor/preparator de formare
COD: COR 333309
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru înscriere: liceu cu bacalaureat
Durata cursului: 3-4 săptămâni (100 ore)

Detalii

Instructorul/preparator formare derulează activităţi cu caracter instructiv-educativ, care abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare şi orientare, aprofundare, specializare. Activităţile de formare se desfăşoară în locaţii special amenajate (ateliere, laboratoare proprii sau ale partenerilor sociali) şi prevăzute cu logistica necesară, respectând cerinţele legislaţiei româneşti.
Ocupaţiile de instructor/preparator formare presupun deţinerea unor competenţe privind formarea prin activităţi specifice, având rolul de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi estetice, astfel încât formabilii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profesional în vederea inserţiei rapide şi eficiente pe piaţa muncii şi a accederii spre un mai înalt nivel de specializare.
Pentru realizarea acestui deziderat, instructorul/preparator formare se preocupă permanent de propria formare profesională, de formarea unei echipe formator–cursant, cu colegii din cadrul
organizaţiei şi omologii din cadrul instituţiilor partenerilor sociali implicate în activităţile de formare profesională, cu scopul de a lucra eficient, într-un mediu de comunicare deschis, echilibrat şi profesionist pe toata durata procesului de formare.
În cadrul acestor activităţi,aceştia utilizează documentaţia specifică, logistica (SDV, AMC, echipamente-instalaţii,etc.), utilităţile aferente, precum şi auxiliare şi instrumente specifice procesului de formare (planificare, organizare şi evaluare), în condiţiile respectării normelor de ergonomie, NSSM, a măsurilor privind situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului .
Profesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare şi inter-relaţionare,
atenţia şi îndemânarea reprezintă aptitudinile minime absolut necesare practicării ocupaţiilor de maistru-instructor şi de instructor/preparator formare

curs manager de proiect

1200 RON

Ocupaţia: manager de proiect
COD: COR241919
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru înscriere: studii superioare
Durata cursului: 3-4 săptămâni (120 ore)

Detalii

Descrierea ocupaţiei
Un proiect, ar trebui să aibă majoritatea, dacă nu toate din următoarele trăsături esenţiale:
– Să fie non -repetitiv şi / sau să aibă noutate şi relevanţă pentru beneficiarii cărora se adresează;
– Să aibă obiective bine stabilite şi rezultate clar definite;
– Să aibă inclusă o analiză a riscurilor care pot afecta atingerea rezultatelor scontate şi a evenimentelor din mediul extern care pot afecta activităţile prevăzute;
– Să fie evaluat în baza în baza unor rezultate, date, calificative, cu o calitate determinată şi
cu parametri de siguranţă;
– Să fie realizat într-o perioadă de timp definită (data de început şi cea de sfârşit să fie clar stabilite), într-un buget prestabilit şi cu resursele prevăzute;
– Proiectul este realizat de către o echipă constituită în mod special pentru aceasta, care poate
suferi schimbări pe parcursul proiectului;

Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional
Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcţiile de management organizaţional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării şi dezvoltării.

Competenţele managerului proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea şi delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activităţi; stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului; comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi; pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri; pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; negocierea schimbărilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar).

Dacă, uneori, pot apărea diferenţe fată de cele menţionate, ele reflectă faptul că managementul de proiect este o activitate de echipă, ce include acţiuni de strategie, operaţionale şi de specialitate, care nu pot fi urmărite integral de managerul de proiect individual, conform nivelului precizat de prezentul standard ocupaţional.

Standardul ocupaţional Manager proiect se aplică la toate sectoarele social-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar, sau organizaţia care implementează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii,guvernamentale, comunitare/ internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale
pentru proiect
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicării în cadrul proiectului
Managementul calităţii proiectului

 

referent resurse umane inițiere

900 RON

Ocupaţia: referent resurse umane inițiere
COD: COR 333304
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru înscriere: liceu cu bacalaureat
Durata cursului: 11-12 săptămâni (425 ore)

Detalii

Inspectorul/referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Competenţele specifice ocupaţiei de inspector/referent resurse umane sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Inspectorul /referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, inspectorul /referentul resurse umane realizează următoarele sarcini:
– întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
– gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea în care îşi desfăsoară activitatea;
– consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
– identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;
– întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilot şi îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
– în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal inspectorul /referentul de resurse umane întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
– întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

Activitatea profesională a inspectorului /referentului resurse umane se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor subordonate acestuia.

referent resurse umane Calificare

1500 RON

Ocupaţia: referent resurse umane
COD: COR 333304
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru înscriere: liceu cu bacalaureat
Durata cursului: 27-29 săptămâni (1080 ore)

curs infirmieră

1.400 RON

Ocupaţia: infirmieră
COD: NC 5132.2.1
Tipul programului de formare: CALIFICARE
Studii minime necesare pentru înscriere: 10 clase
Durata cursului: 16-18 saptamani (720 ore)

Detalii

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

Planificarea propriei activităţi
Lucrul în echipa multidisciplinară
Comunicarea interactivă
Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
Perfecţionarea continuă
Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
Transportarea rufăriei
Transportul persoanelor îngrijite

CERTIFICATELE obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională, fiind emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației Naționale și se eliberează în 30 de zile de la absolvirea cursului.

educator specializat

1000 RON

Ocupaţia: educator specializat
COD: COR 531203
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru înscriere: liceu cu bacalaureat
Durata cursului: 6-8 saptamani (180 ore)

Detalii

COMPETENTE

 • Mentinerea integritatii si sigurantei beneficiarilor
 • Planificarea activitatilor
 • Comunicarea cu beneficiarii
 • Gestionarea actelor si documentelor beneficiarilor
 • Respectarea Normelor de Securitate si Sanatate în Munca si în domeniul situatiilor de urgenta
 • Respectarea drepturilor beneficiarilor
 • Susţinerea dezvoltării limbajului copilului
 • Crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională a copilului
 • Acordarea îngrijirilor necesare copilului
 • Realizarea educaţiei specializate a copilului
 • Susţinerea integrării copilului în viaţa socială
 • Asigurarea menţinerii relaţiilor cu familia copilului

curs instalator tehnico-sanitare si gaze

1.400 RON

Ocupaţia: instalator tehnico-sanitare si gaze
COD: N.C. 7136.2.2
Tipul programului de formare: CALIFICARE
Studii minime necesare pentru înscriere: 10 clase
Durata cursului: 16-18 săptămâni (720 ore)

Detalii

Descrierea ocupaţiei:
1)Contextul ocupaţiei:
Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.

2) Procesul de lucru

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze din sectorul construcţii trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de între ţinere a acestora.
Activitatea instalatorului tehnico-sanitar şi gaze se desfăşoară în echipă şi de obicei în interiorul clădirilor, dar pot exista cazuri când această activitate se poate realiza şi în exteriorul cestora, putând fi expus la frig, căldură şi umiditate.
Nivelul de responsabilitate: 3,4 muncitor calificat – studii medii, având nevoie ca, pentru desfăşurarea activităţii sale, să aibă următoarele competenţe cheie: comunicare în limba maternă,
competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice şi spirit întreprinzător şi de iniţiativă
Pentru realizearea activităţii sale, instalatorul tehnico-sanitar şi gaze, se foloseşte de echipamente specifice, respectiv: menghine, chei simple şi reglabile, polizoare unghiulare, seturi filieră, cleşti, patent, ciocan, compresor aer, maşini de găuri, etc. şi utilaje: vase tampon, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre, armături, compresoare, rezervoare, etc.În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să deţină
cunoştinţe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcţiilor, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, tehnologii de îmbinare, normative în domeniu şi norme ISCIR, etc.

De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, etc.

3) Lista funcţiilor majore
Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:
-Montarea instalaţiilor de canalizare
-Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii apei
-Montajul instalaţiilor interioare de apă rece şi caldă de consum menajer
-Montarea utilajelor folosite în instalaţiile sanitare
-Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor
-Montarea instalaţiilor interioare de gaze naturale combustibile
-Montarea aparatelor de utilizare a gazelor
-Întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale şi a celor sanitare

4) Alte informaţii relevante
Pentru obţinerea calificării, instalatorul tehnico-sanitar şi gaze, în vederea realizării instalaţiilor de gaze şi montării aparatelor de utilizare a gazelor naturale, trebuie să aibă o autorizaţie de instalator gaze emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.).

Unităţile de competenţe cheie
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba română
Titlul unităţii 2: Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
Titlul unităţii 3 : A învăţa să înveţi
Titlul unităţii 4 : Competenţe sociale şi civice

Unităţile de competenţe generale
Titlul unităţii 1: Organizarea locului de muncă
Titlul unităţii 2:Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 3: Întreţinerea echipamentelor de lucru
Titlul unităţii 4:Asigurarea calităţii lucrărilor executare
Titlul unităţii 5: Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Unităţile de competenţe specifice
Titlul unităţii 1: Montarea instalaţiilor interioare de canalizare
Titlul unităţii 2: Montarea instalaţiilor interioare de apă de consum menajer
Titlul unităţii 3 : Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor şi a utilajelor folosite în instalaţiile sanitare
Titlul unităţii 4: Montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor
Titlul unităţii 5: Montarea instalaţiilor interioare de gaze naturale
Titlul unităţii 6: Montarea aparatelor de utilizare a gazelor
Titlul unităţii 7: Întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale şi a celor sanitare

 

curs frizer

1000 RON

Ocupaţia: frizer
COD: N.C. 5141.1.3
Tipul programului de formare: CALIFICARE
Studii minime necesare pentru înscriere: 8 CLASE
Durata cursului: 10 saptamani (360 ore)

Detalii

 

Descrierea ocupației:
Frizerul se ocupă în principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea tunsorii pentru barbati, executarea barbieritului, executarea îngrijirilor faciale și capilare, spălarea parului, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor și instrumentelor, igienizarea locului de muncă, încasarea contravalorii serviciilor prestate.

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Întocmirea bonurilor de materiale
Întocmirea bonurilor de plată
Aplicarea NPM şi PCI
Pregătirea profesională
Igenizarea locului de muncă
Utilizarea instrumentelor
Aprovizionarea cu materiale
Utilizarea materialelor
Programarea clientelei
Executarea bărbieritului
Executarea îngrijirilor faciale şi capilare
Executarea tunsorii pentru bărbaţi
Spălarea părului
Oferirea de servicii clientelei

curs lăcătuș mecanic

1.400 RON

Ocupaţia: lăcătuș mecanic
COD: NC 7214.2.8
Tipul programului de formare: CALIFICARE
Studii minime necesare pentru înscriere: 8 clase
Durata cursului: 16-18 saptamani (720 ore) 

Detalii

Lăcătuşul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice şi ţevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (şpănuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanşare.
Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie.

Competenţe dobandite in urma absolvirii cursului:

Competența matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
Competenţe informatice
Competenţe sociale şi civice
Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
Exprimare şi conştiinţă culturală
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
Organizarea locului de muncă
Întreţinerea echipamentelor de lucru
Executarea operaţiilor de tăiere-debitare
Executarea operaţiilor de găurire-filetare
Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare
Executarea operaţiilor de îndoire
Executarea operaţiilor de ajustare
Executarea operaţiilor de montaj

CERTIFICATELE obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională, fiind emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației Naționale și se eliberează în 30 de zile de la absolvirea cursului.

 

 

curs privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

Durata cursului: 12 ore

Detalii

Acest curs se desfasoara in conformitate cu ordinul comun al MS si MECT nr. 1225/5.031/2003

Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la


numărele de telefon

(+40) 745.664.788
(+40) 751.122.591
(+40) 751.122.592
(+40) 748.200.762
(+40) 748.200.763
(FIX) (+40) 256.486.321
(+40) 256.286.321

la sediul nostru
Str. Ofcea nr. 9, Timișoara
(în complexul studențesc)

sau prin formularul de contact alăturat

14 + 10 =