Asistent Medical Generalist Asistent medical de balneo-fizio-kineto-terapie si recuperare

CURS MONTATOR SUBANSAMBLE

Ocupaţia: MONTATOR SUBANSAMBLE
Domeniul: CONSTRUCŢII DE MAŞINI, MECANICǍ FINǍ, ECHIPAMENTE ŞI APARATURǍ
Cod N.C. 8287.2.1
Tipul programului de formare: CALIFICARE
Studii minime necesare pentru inscriere: 8 clase
Durata cursului: 16 saptamani

Descrierea ocupaţiei
Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite.
Montatorul subansamble realizează lucrări de asamblare a componentelor pentru obţinerea unei game variate de produse, simple sau complexe, prin metode diferite, cu diferite scule şi dispozitive.
Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerea utilajelor, dispozitivelor şi verificatoarelor din atelierele de montaj.
Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, a procedurilor de urgenţă şi reducerea factorilor de risc.
În afară de aceste norme, montatorul subansamble trebuie să respecte procedurile de asigurare a calităţii lucrărilor executate şi a normelor de protecţie a mediului.
Executarea operaţiilor de asamblare (asigurarea componentelor, asamblarea propriu-zisă, depozitarea pieselor/subansamblelor) se face cu scule, dispozitive, instrumente de lucru, pe benzi de montaj.
Pentru realizarea produsului finit montatorul subansamble îşi desfăşoară activitatea în ateliere special amenajate, în regim de bandă, dotate cu scule, dispozitive, utilaje, instalaţii şi echipamente:
• Scule: cleşti pentru agrafare, pistolete pentru înşurubare, chei fixe, chei dinamometrice, şurubelniţe, etc.
• Dispozitive şi utilaje de montare: dispozitive de prindere a subansamblelor, utilaje de preasamblare, maşini de asamblat, bandă de asamblare, linii de asamblare automată, prese, maşini de sudat prin rezistenţă, dispozitive de asamblare, etc.

Principalele operaţii executate de montatorul subansamble sunt: montarea pe dispozitive, aşezarea componentelor, asamblarea componentelor, manipularea subansamblelor, etc.

Pentru realizarea acestora montatorul trebuie să:
– cunoască modul de utilizare şi respectarea documentaţiei tehnice şi de control ;
– identifice vizual defectele de suprafaţă ale sculelor şi dispozitivelor;
– urmărească parametrii de funcţionare şi de lucru a utilajelor şi instalaţiilor specifice activităţii;
– identifice defectele apărute la piesele de asamblat sau în funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor;
– pregătească sculele, dispozitivele, utilajele, instalaţiile în vederea efectuării operaţiilor de asamblare;
– regleze în vederea utilizării sculele şi instalaţiile/echipamentele cu care lucreaza;
– participe cu operativitate la soluţionarea eventualelor disfuncţionalităţi constatate;

Procesul de lucru în cazul unui montator subansamble este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei. 4/29

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:
• Realizarea subansamblelor pentru produsul final
• Realizarea produsului finit
• Depozitarea produsului finit

Ocupaţia implică rezistenţă la condiţiile de lucru diferite (zgomot, vibraţii, variaţii de temperatură, lucru în picioare, lucru în poziţii dificile, lucru cu produse chimice, lubrifianţi, etc.). În procesul muncii montatorul subansamble trebuie să respecte standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă cât şi normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de sănătate şi securitate ocupaţională.

Unităţile de competenţe cheie
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială
Titlul unităţii 2: Comunicarea în limbi străine
Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
Titlul unităţii 4: Competenţe informatice
Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice
Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale
Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală

Unităţi de competenţe generale
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Titlul unităţii 4: Organizarea locului de muncă
Titlul unităţii 5: Întreţinerea echipamentelor de lucru

Unităţi de competenţe specifice
Titlul unităţii 1: Realizarea subansamblelor pentru produsul final
Titlul unităţii 2: Realizarea produsului finit
Titlul unităţii 3: Depozitarea produsului finit

Inscrieri

Acte necesare înscriere
  • Copie C.I. sau B.I.
  • Copie certificat de nastere
  • Copie certificat casatorie
  • Copie dupa ultimul act de studiu
  • Adeverinta medicala de la medic cu mentiunea clinic sanatos
  • Diplome recunoscute international!
  • Elevii nostri beneficiaza de mari reduceri de taxe!

Locatie : Str. Ofcea nr. 9(in complexul studentesc)

TEL. 0256486321, 0256286321, 0751122591, 0751122592

Pentru inscrieri sau informatii va rugam sa ne scrieti prin formularul de mai jos

*campuri obligatorii