Asistent Medical Generalist Asistent medical de balneo-fizio-kineto-terapie si recuperare

CURS MASEUR

Ocupaţia: Maseur
Domeniul: Sănătate şi asistenţă socială
Cod COR 325501
Tipul programului de formare: INIŢIERE
Studii minime necesare pentru inscriere: 8 clase
Durata cursului: 6 saptamani

Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia se aplicã maseurului şi presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii şi anume asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj şi personale, autopregãtirea în vederea efectuãrii masajelor, efectuarea activitãţilor necesare pregãtirii pacienţilor şi aplicarea masajului somatic.
În afarã de aceste competenţe strict necesare desfãşurãrii activitãţii, maseurul poate dobândi competenţe suplimentare, prin perfecţionare profesionalã. Dobândirea uneia sau tuturor competenţelor suplimentare de aplicare a masajului terapeutic, masajului reflexogen şi/sau drenajul limfatic presupune o pregãtire prealabilã de specialitate care presupune cunoştinţe de anatomie şi fiziologie precum şi fiziopatologie şi patologie clinicã şi abilitãţi practice.
Aceste competenţe suplimentare nu pot fi dobândite de maseurul cu deficienţe vizuale Deoarece activitãţile specifice se desfãşoarã în permanentã colaborare cu pacienţii şi medicii comunicarea la locul de muncã contribuie la buna desfãşurare a activitãţilor specifice.

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Competenţe fundamentale
Comunicarea la locul de muncă
Competenţe generale la locul de muncă
Aplicarea NPM şi PSI
Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
Asigurarea perfecţionării profesionale
Întocmirea documentelor de evidenţă
Planificarea şedinţelor de masaj
Pregătirea cabinetului de masaj
Competenţe specifice
Aplicarea drenajului limfatic
Aplicarea masajului reflexogen
Aplicarea masajului somatic
Aplicarea masajului terapeutic
Autopregătirea în vederea efectuării masajelor
Stabilirea tehnicilor şi formelor de masaj

Inscrieri

Acte necesare înscriere
  • Copie C.I. sau B.I.
  • Copie certificat de nastere
  • Copie certificat casatorie
  • Copie dupa ultimul act de studiu
  • Adeverinta medicala de la medic cu mentiunea clinic sanatos
  • Diplome recunoscute international!
  • Elevii nostri beneficiaza de mari reduceri de taxe!

Locatie : Str. Ofcea nr. 9(in complexul studentesc)

TEL. 0256486321, 0256286321, 0751122591, 0751122592