Asistent Medical Generalist Asistent medical de balneo-fizio-kineto-terapie si recuperare

CURS MANAGER DE PROIECT

Ocupaţia: MANAGER DE PROIECT
Domeniul: Administraţie şi servicii publice
Cod COR 241919
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru inscriere: studii superioare
Durata cursului: 3 saptamani

Descrierea ocupaţiei
Un proiect, ar trebui să aibă majoritatea, dacă nu toate din următoarele trăsături esenţiale:
– Să fie non -repetitiv şi / sau să aibă noutate şi relevanţă pentru beneficiarii cărora se adresează;
– Să aibă obiective bine stabilite şi rezultate clar definite;
– Să aibă inclusă o analiză a riscurilor care pot afecta atingerea rezultatelor scontate şi a evenimentelor din mediul extern care pot afecta activităţile prevăzute;
– Să fie evaluat în baza în baza unor rezultate, date, calificative, cu o calitate determinată şi
cu parametri de siguranţă;
– Să fie realizat într-o perioadă de timp definită (data de început şi cea de sfârşit să fie clar stabilite), într-un buget prestabilit şi cu resursele prevăzute;
– Proiectul este realizat de către o echipă constituită în mod special pentru aceasta, care poate
suferi schimbări pe parcursul proiectului;

Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional
Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcţiile de management organizaţional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării şi dezvoltării.
Cercetarea şi literatura indică o serie de domenii funcţionale care sunt componente esenţiale ale competenţei şi performanţei managementului de proiect la acest nivel. Acestea sunt:
– Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului
– Stabilirea specificaţiilor proiectului
– Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
– Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
– Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
– Estimarea şi bugetarea costurilor
– Estimarea şi asigurarea resurselor;
– Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;
– Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
– Managementul contractelor;
– Managementul financiar al proiectului;
– Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
– Urmărirea şi controlul riscurilor;
– Selectarea şi managementul echipei de proiect;
– Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
– Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
– Managementul implementării.

Competenţele managerului proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea şi delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activităţi; stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului; comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi; pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri; pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; negocierea schimbărilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar).

Dacă, uneori, pot apărea diferenţe fată de cele menţionate, ele reflectă faptul că managementul de proiect este o activitate de echipă, ce include acţiuni de strategie, operaţionale şi de specialitate, care nu pot fi urmărite integral de managerul de proiect individual, conform nivelului precizat de prezentul standard ocupaţional.

Standardul ocupaţional Manager proiect se aplică la toate sectoarele social-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar, sau organizaţia care implementează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii,guvernamentale, comunitare/ internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale
pentru proiect
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicării în cadrul proiectului
Managementul calităţii proiectului

Inscrieri

Acte necesare înscriere
  • Copie C.I. sau B.I.
  • Copie certificat de nastere
  • Copie certificat casatorie
  • Copie dupa ultimul act de studiu
  • Adeverinta medicala de la medic cu mentiunea clinic sanatos
  • Diplome recunoscute international!
  • Elevii nostri beneficiaza de mari reduceri de taxe!

Locatie : Str. Ofcea nr. 9(in complexul studentesc)

TEL. 0256486321, 0256286321, 0751122591, 0751122592

Pentru inscrieri sau informatii va rugam sa ne scrieti prin formularul de mai jos

*campuri obligatorii