Asistent Medical Generalist Asistent medical de balneo-fizio-kineto-terapie si recuperare

CURS LUCRĂTOR SOCIAL

Ocupaţia: LUCRĂTOR SOCIAL
Domeniul: Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială
Cod N.C. 5139.2.2
Tipul programului de formare: CALIFICARE
Studii minime necesare pentru inscriere: 8 clase
Durata cursului: 16 saptamani

Descrierea ocupaţiei: Lucrător social
Lucrătorul social este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare (Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre rezidenţiale pentru copii/ copii cu dizabilităţi, Centre de recuperare/reabilitare pentru adulţi) şi de protecţie a copilului (Servicii de tip rezidenţial pentru copii, Servicii de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap).

Lucrătorul social intervine şi la nivelul comunităţilor având un rol activ în identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar şi a situaţiilor de risc la nivel individual.
Lucrătorul social este angajat în cadrul serviciilor publice cât şi în cele private.
Lucrătorul social este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susţinere specializată pentru copilul/adultul aflat în situaţie de risc în comunitate sau aflat în situaţie de separare de familia sa şi pentru care s-a luat o măsură de protecţie specială.

Lucrătorul social este atât membru al unei echipe (disciplinară, pluridisciplinară şi interdisciplinară) care deserveşte funcţionarea unei instituţii cât şi membru al unui serviciu de intervenţie la nivel comunitar. De aceea, lucratorul social intervine atât în cadrul instituţional , cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu diverse servicii specializate.

Principalele activităţi pe care trebuie să le desfăşoare lucrătorul social sunt: desfaşurarea activităţilor prevăzute în planul de intervenţie, identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar şi identificarea situaţiilor de risc pentru beneficiar, susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală, susţinerea exersării deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului, susţinerea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale acestuia şi susţinerea lui în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială .

In desfăşurarea activităţii sale, el trebuie să ţină cont de particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, nivelul de dezvoltare biologică, psihologică şi socială, starea de sănătate, gradul de deficienţă, tipul deficienţei, tipul de dependenţă, situaţia socială şi economică, etc.

Alte informaţii relevante:
Ocupaţia de lucrator social presupune o excelentă stare de sănătate, condiţie fizică, rezistenţă la stres şi la efort susţinut.
Nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării.

Unităţile de competenţe cheie:
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba română.
Titlul unităţii 2: Competenţe sociale şi civice.
Titlul unităţii 3: Competente informatice.
Titlul unităţii 4 : Competenţa de a învăţa.
Unităţile de competenţe generale
Titlul unităţii 1: Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor.
Titlul unităţii 2: Planificarea activităţilor.
Titlul unităţii 3: Comunicarea cu beneficiari.
Titlul unităţii 4 : Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor.
Titlul unităţii 5: Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Titlul unităţii 6 : Respectarea drepturilor beneficiarilor.
Unităţile de competenţe specifice:
Titlul unităţii 1: Desfaşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie.
Titlul unităţii 2: Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunităţii.
Titlul unităţii 3: Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar.
Titlul unităţii 4: Susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală.
Titlul unităţii 5: Exersarea deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului.
Titlul unităţii 6:. Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului.
Titlul unităţii 7: Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială.