Asistent Medical Generalist Asistent medical de balneo-fizio-kineto-terapie si recuperare

CURS LABORANT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Ocupaţia: LABORANT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Invăţământ
Cod COR 235906
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru inscriere: studii superioare
Durata cursului: 3 saptamani

Descriere:
Laborantul este cadrul didactic auxiliar ce ajuta la desfăşurarea activităţilor în laboratoarele ştiinţifice din cadrul unităţilor de învăţământ si abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare si orientare, aprofundare, specializare.
Activitatea să se desfăşoară în locaţii special amenajate (laboratoare proprii) prevăzute cu logistica necesara desfăşurării activităţilor de laborator, respectând cerinţele legislaţiei româneşti (Legea 128/1997 – Statutul cadrelor didactice).
Ocupaţia de laborant în învăţământul preuniversitar presupune deţinerea unor competenţe privind educarea şi instruirea prin activităţi specifice, având rolul de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi estetice, astfel încât elevii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profesional în vederea accederii spre un alt nivel de specializare şi a inserţiei lor pe piaţa muncii.
Pentru realizarea acestui deziderat laborantul se preocupa permanent de propria formare profesionala, cu scopul de a lucra eficient, într-un mediu de comunicare deschis, echilibrat şi profesionist pe toata durata procesului instructiv educativ.
În cadrul activităţii sale acesta utilizează documentaţia şcolară specifică, logistica (AMC, echipamente-instalaţii, etc.), utilităţile aferente, precum şi auxiliare didactice şi instrumente specifice procesului instructiv educativ (planificare, organizare, şi evaluare), în condiţiile respectării normelor de ergonomie, NTSM şi PSI.
Profesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare şi inter relaţionare, atenţia şi îndemânarea reprezintă aptitudinile minime absolut necesare practicării ocupaţiei de laborant.

Unităţi de competenţă cheie
Unitatea 1: Competenţe de comunicare în limba oficială
Unitatea 2: Competenţe de comunicare în limbi străine
Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
Unitatea 4 : Competenţe informatice
Unitatea 5 : Competenţa de a învăţa
Unitatea 6 : Competenţe sociale şi civice
Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale
Unitatea 8: Competenţe de exprimare culturală
Unităţi de competenţă generale
Unitatea 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea, securitatea în muncă şi PSI
Unitatea 2:Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Unitatea 3:Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului educaţional
Unităţi de competenţă specifice
Unitatea 1: Proiectarea activităţilor de laborator
Unitatea 2: Gestionarea activităţii de laborator
Unitatea 3: Evaluarea activităţii de laborator
Unitatea 4: Integrarea TIC în educaţie
Unitatea 5: Consilierea elevilor
Unitatea 6: Dezvoltarea instituţională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală-comunitate
Unitatea 7: Asigurarea managementului carierei şi al dezvoltării personale