Asistent Medical Generalist Asistent medical de balneo-fizio-kineto-terapie si recuperare

CURS INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE

Ocupaţia: INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE
Domeniul: Administraţie şi Servicii Publice
Cod COR 333304
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru inscriere: 12 clase
Durata cursului: 2 saptamani

Descriere:
Inspectorul/referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Competenţele specifice ocupaţiei de inspector/referent resurse umane sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Inspectorul /referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, inspectorul /referentul resurse umane realizează următoarele sarcini:
– întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
– gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea în care îşi desfăsoară activitatea;
– consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
– identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;
– întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilot şi îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
– în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal inspectorul /referentul de resurse umane întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
– întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

Activitatea profesională a inspectorului /referentului resurse umane se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor subordonate acestuia.

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria ocupaţională grupă COR 3423, din actualul COR şi respectiv grupă COR 3333, ,,Agenţi de recrutare şi contractori”, din clasificarea ocupaţiilor din România, nivel de ocupaţie 6 caractere (armonizată cu ISCO-08).

Unităţi de competenţă cheie
Unitatea 1: Comunicare în limba oficială
Unitatea 2: Comunicare în limbi străine
Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
Unitatea 4: Competenţe informatice
Unitatea 5: Competenţa de a învăţa
Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice
Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale
Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală

Unităţi de competenţă generale
Unitatea 1: Planificarea activităţilor
Unitatea 2: Comunicarea cu angajaţii
Unitatea 3: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Unităţi de competenţă specifice
Unitatea 1: Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului
Unitatea 2: Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
Unitatea 3: Organizarea recrutării personalului
Unitatea 4:Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
Unitatea 5:Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
Unitatea 6 :Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Inscrieri

Acte necesare înscriere
  • Copie C.I. sau B.I.
  • Copie certificat de nastere
  • Copie certificat casatorie
  • Copie dupa ultimul act de studiu
  • Adeverinta medicala de la medic cu mentiunea clinic sanatos
  • Diplome recunoscute international!
  • Elevii nostri beneficiaza de mari reduceri de taxe!

Locatie : Str. Ofcea nr. 9(in complexul studentesc)

TEL. 0256486321, 0256286321, 0751122591, 0751122592

Pentru inscrieri sau informatii va rugam sa ne scrieti prin formularul de mai jos

*campuri obligatorii

Galerie