Asistent Medical Generalist Asistent medical de balneo-fizio-kineto-terapie si recuperare

CURS FORMATOR

Ocupaţia: FORMATOR
Tipul programului de formare Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport
Cod COR 242401
Tipul programului de formare: SPECIALIZARE
Studii minime necesare pentru inscriere: studii superioare
Durata cursului: 3 saptamani

Descrierea ocupaţiei
Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.
Această definiţie extinsă este compatibilă cu definiţiile date formatorului la nivel european.
Ca urmare, formatorul descris prin acest standard ocupaţional este:
• Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale/de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.
• Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.
• Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.
• Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.
• Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.
• Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.
• Persoană care învaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-şi permanent propriile competenţe de formator.
Standardul ocupaţional de mai jos este valabil pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul, inclusiv pentru maistrul de ucenicie, aşa cum este el definit prin Legea privind ucenicia la locul de muncă (Nr. 279/2005) şi prin normele metodologice asociate.

Standardul se aplică tuturor categoriilor de formatori:
a. Formatorului responsabil cu activităţile teoretice şi practice de dezvoltare a competenţelor indiferent de nivelul de calificare la care lucrează. El lucrează ca formator (cu normă întreagă sau fracţiune de normă) în instituţii de formare, dar poate fi şi angajatul unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea propriilor angajaţi.
b. Formatorului responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a competenţelor profesionale. El lucrează ca formator (cu normă întreagă sau fracţiune de normă) în instituţii de formare dar poate fi şi angajat al unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea angajaţilor proprii.
c. Îndrumătorului de practică din cadrul întreprinderilor şi altor organizaţii. El este responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a competenţelor profesionale în condiţii reale de muncă, în organizaţia în care lucrează. El este angajat al acesteia pe un post de conducere sau de execuţie şi, ca îndrumător de practică, el poate fi sau nu degrevat de sarcinile obişnuite de lucru.
d. Maistrului de ucenicie – în condiţiile legislaţiei privind ucenicia la locul de muncă.
e. Formatorului de formatori

Acest standard ocupaţional cuprinde competenţe obligatorii (de bază), care trebuie demonstrate de toţi formatorii numiţi mai sus, indiferent de nivelul de calificare (inclusiv maiştrii de ucenicie) şi competenţe opţionale, care trebuie demonstrate cu precădere de anumite categorii de formatori.Formatorii care deţin numai competenţele de bază (obligatorii), realizează, de regulă, un program de formare conceput de alţi formatori, pot lucra în echipe cu alţi formatori, pot îndruma practica în producţie şi pregătirea ucenicilor.

Competenţele opţionale vor fi formate numai împreună cu sau ulterior dobândirii / evaluării competenţelor de bază (obligatorii), conţinutul lor fiind adiacent competenţelor de bază.Astfel, formatorii implicaţi în managementul programelor de formare şi / sau personalul furnizorilor de formare cu funcţii manageriale vor deţine, în funcţie de domeniul de specializare, una sau mai multe dintre unităţile opţionale de competenţă (Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor de formare).
Formatorii care lucrează cu participanţi la formare la niveluri superioare de calificare vor trebui să probeze deţinerea unităţii de competenţă „Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare”.Formatorii de formatori vor trebui să dovedească toate competenţele cuprinse în SO.
Experţii de pe listele comisiilor judeţene / a Municipiului Bucureşti de autorizare, implicaţi în evaluarea programelor de formare profesională a adulţilor în vederea autorizării şi în monitorizarea acestora vor dovedi deţinerea competenţei de Evaluare, revizuire şi asigurare a calităţii programelor – inclusiv a stagiilor – de formare.

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

• Pregătirea formării
• Realizarea activităţilor de formare
• Evaluarea participanţilor la formare
• Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
• Marketing-ul formării
• Proiectarea programelor de formare
• Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
• Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Inscrieri

Acte necesare înscriere
  • Copie C.I. sau B.I.
  • Copie certificat de nastere
  • Copie certificat casatorie
  • Copie dupa ultimul act de studiu
  • Adeverinta medicala de la medic cu mentiunea clinic sanatos
  • Diplome recunoscute international!
  • Elevii nostri beneficiaza de mari reduceri de taxe!

Locatie : Str. Ofcea nr. 9(in complexul studentesc)

TEL. 0256486321, 0256286321, 0751122591, 0751122592

Pentru inscrieri sau informatii va rugam sa ne scrieti prin formularul de mai jos

*campuri obligatorii

Galerie